Media

Egil är stående expert i ”Efter tio”

Malou von Sivers populära tv-program ”Efter tio” sänds varje morgon på TV4 kl 10.00. Varje vecka kan du se Egil Linge ge sina råd kring ämnen inom psykologi. Det mesta finns på You Tube. Börja nedan och sök efter något som intresserar dig.

Böckerna

Hemligheten

Från första ögonkast till varaktig relation.

Hundratusentals svenska män och kvinnor är singlar trots att de inte vill vara det. Varför är det så och vad kan vi göra för att öka möjligheten till en varaktig relation?

I Hemligheten förklarar psykologen och psykoterapeuten Egil Linge och journalisten Dan Josefsson orsakerna till att så många av oss har svårt att skapa varaktiga kärleksrelationer. Dessutom presenteras redskapen som leder till förändring.

Utgångspunkten är anknytningsteorin, en modern psyko­logisk teori som just nu revolutionerar vår syn på hur närhet fungerar – och vår förståelse för varför den ibland inte fung­erar så bra som vi önskar.

Varför letar jag efter fel hos dem jag dejtar? Varför drar jag mig undan när någon visar intresse? Varför tvivlar jag ständigt på om min partner är rätt för mig? Varför dras jag till dem som redan är upptagna?

Med hjälp av boken kan läsaren direkt förändra sitt sätt att skapa relationer och dessutom upptäcka att förändring är lättare att åstadkomma än många tror. Ingen behöver egentligen leva sitt liv ensam.

Den mörka hemligheten

Den efterlängtade uppföljaren till Hemligheten är Egils och Dans senaste bok Den mörka hemligheten  som kom ut 2011. Den tar upp den fjärde anknytningstyp som de nämner på sidan 43 i Hemligheten, men inte går närmare in på.

I boken förklarar Egil och Dan teorierna bakom den desorganiserade anknytningen och trauman. Teorierna illustreras med en rad verkliga berättelser från människor som gått i terapi hos Egil, och läsaren får dessutom tips och råd om vad man själv kan göra för att bli tryggare.

Den kallas för desorganiserad anknytning och utvecklas när vi har riktigt besvärliga upplevelser i den tidiga barndomen. Det kan röra sig om att vi utsätts för våld och andra övergrepp, att vi tvingas växa upp i en missbruksfamilj, eller att föräldrarna på grund av svåra upplevelse i sin egen barndom inte kan ge oss den känslomässiga närhet och trygghet som vi behöver.

Den mörka hemligheten tar Egil och Dan dessutom upp traumatiska upplevelser som kan komma senare under uppväxten och som också kan leda till problem i vuxenlivet.

Den mörka hemligheten kan både läsas helt fristående och som en fortsättning och fördjupning av Hemligheten. Den är skriven den för dig som upplever att dina problem går djupare än de som tas upp i Hemligheten men också för dig som arbetar eller lever tillsammans med någon som haft svåra barndomsupplevelse och som bättre vill förstå hur er relation fungerar. Dessutom vänder sig boken naturligtvis till alla som helt enkelt vill lära sig mer om anknytningsteorin.

När cirkeln fullbordas


Psykoterapi för äldre i ett livscykelperspektiv.

Ett område det sällan talas om är äldres behov av psykoterapeutisk hjälp. Det har funnits ett motstånd mot att använda psykoterapeutiska metoder med äldre och i tider av resursnedskärningar är detta ett område som kraftigt eftersatts.

Boken består av tre delar. Del I tar upp synen på åldrandet med en historisk bakgrund, från antikens höga värdering av ålder och erfarenhet till det åldersfixerade nutidssamhällets fokusering på en evig tonårstid och ofta spridda klichéartade föreställningar om hur gamla är (gnälliga, rigida, glömska, improduktiva).

I del II görs en översikt över utvecklingen av psykoterapi med äldre och i del III skildras den kognitiva psykoterapin. Dess idébakgrund, grundläggande principer och praktiska metoder behandlas och de specifika förutsättningar som gäller för arbete med äldre tas upp.

I bokens sista avsnitt skildras på ett konkret sätt det praktiska genomförandet av kognitiv korttidspsykoterapi med äldre med hjälp av korta fallvinjetter.
Boken riktar sig till yrkesverksamma och studerande inom äldrevård och omsorgsverksamhet, psykologer, socialarbetare samt intresserade av psykoterapi.

Poddar

Egil gästade Så kan det gå-podden med Elin Ribjer.

Lyssna HÄR på avsnitt om relationstips utifrån olika case.

Lyssna HÄR på avsnitt om anknytningsteorins uppkomst och påverkan.


Egil gästade Ångestpodden i januari.

Lyssna HÄR på avsnitt #262 om otrohet och varaktig kärlek.


Egil pratar om Corona i P4 Gotland.

Lyssna HÄR på avsnittet om att fler skiljer sig under coronapandemin


Egil pratar om beteendestrategier.

Lyssna HÄR på avsnittet om dating och relationer