Anna Collert

Kontaktuppgifter
Tel: 070-831 83 03
Mejl: anna.collert@gmail.com

Var ligger min mottagning?
Markvardsgatan 5. 2 trp. 113 53 Stockholm.

Hur lång är terapin?
Terapin pågår vanligtvis 12-15 ggr med 3-4 inledande bedömningssamtal. Under bedömningssamtalen undersöker vi gemensamt ditt mål med terapin och vad du önskar få hjälp med. Det är också viktigt att vi tillsammans tar oss tiden för att du ska få en bild av vem jag är och hur jag arbetar. Det är en fördel att vi ses en gång per vecka för att skapa kontinuitet i terapin.

Lite om mig och hur jag vidareutvecklade mig
Vidareutvecklar mig kontinuerligt genom kurser och böcker, företrädesvis inom psykologi och hälsorelaterad litteratur. Är medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT) som ger kurser och tillgång till forskning. Söker gärna nya vägar inom litteraturen för att uppnå större helhet och perspektiv. När jag inte arbetar spenderar jag mycket tid med min familj och med vårt gemensamma musicerande. Jag har sedan tidigare en utbildning vid Göteborgs Musikskola i Rytmik IE och komposition och skriver egen musik om jag har tid över.

Har 20 års lång erfarenhet av tekniker inom medveten närvaro, yoga och meditation som jag använder mig av dagligen. Min erfarenhet är att medveten närvaro hjälper oss att fatta goda beslut i vardagen men även har förmåga att ge oss den kraft och omsorg till oss själva, som vi behöver i varje given situation.

Kostnad för behandling
Individuell terapi: 1000 kr/60 min
För närvarande tar jag endast emot enskilda klienter

Utbildning
Har de 7 senaste åren arbetat aktivt med personal- och ledarskapsfrågor och coachat individer i eget bolag. Arbetar sedan två år tillbaka även som rådgivare och coach för personal inom vården. Mina studier i psykologi och mitt stora intresse för Anknytningsteorin är grunden till att jag vidareutbildat mig inom KTB 2018. Är färdig med KBT Psykoterapi steg 1 och syftar att gå steg 2 när jag har praktiserat i två år. Är licensierad i personlighetstest People Tools samt i beteendeanalysverktyget Extended DISC. I botten är jag Personalvetare med utökade studier inom psykologi och Genusvetenskap.

Filosofi Kandidat, Personalvetare med utökade kunskaper inom psykologi (4 terminer) och Genusvetenskap (1 termin). Stockholm universitet.

Diplomerad Coach. ICF-certifierad utbildning via Leapfrog AB

Kognitiv psykoterapi steg 1. Centrum för Psykoterapi i Stockholm

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) – Centrum för Psykoterapi I Stockholm

Klientkategorier
I min terapi arbetar jag utifrån ett KBT-perspektiv med fokus på Anknytningsteorin och anknytningsmönster: Min handledare är Egil Linge.

Jag behandlar bland annat problematik som stress, depression, ångest och låg självkänsla. Har även erfarenhet av PTSD-relaterad problematik samt våld i nära relationer. Eftersom jag har mycket erfarenhet sedan tidigare av personalarbete i chefsfrågor, företagsutveckling och personalfrågor arbetar jag även med arbetslivsrelaterad problematik där bristande tillit mellan chefer och medarbetare, kommunikationssvårigheter och mobbing förekommer.