Anders Jonsson

Kontaktuppgifter
Tel: 070-845 51 30 (du når mig enklast via sms)
Mejl: andersjonsson51@gmail.com

Var ligger min mottagning?
Markvardsgatan 5. 2 trp. 113 53 Stockholm. Har också en mottagning i Visby.

Hur länge har jag jobbat som terapeut?
Arbetet som psykolog tog sin början inom barn- och ungdomspsykiatrin i mitten av 1970-talet där jag så att säga ”växte upp”. Redan 1978 lärde jag känna och arbeta med Egil. En spännande och experimentell tid som förde mig vidare till arbete med par inom familjerådgivningen både i Visby och Stockholm. Från mitten av -80-talet har jag arbetat i egen mottagning. Fortsättningen har vandrat vidare över flera områden inom det psykologiska spektrat med par, familjer och ungdomar. Där har funnits långtidsterapier och psykologiska utredningar. Vidare arbete mer grupputveckling och organisationer. Chefutvecklings och arbetspsykologi. Handledning och utvecklingsarbete. Sedan ett antal år tillbaka har mycket av mitt arbete koncentrerats till stressrelaterade bekymmer och behandling av ångest, depression, krishantering och relationsproblem. Och kanske kan man säga att jag har varit en typ av grossist i mänskliga relationer. Skulle jag ändå finna något som handlett mig på den psykologiska vägen har det varit intresset och nyfikenheten att fördjupa och bredda förståelsen och kunnandet. Och jag tycker att det fortfarande är roligt att gå till mitt arbete för att det är spännande, stimulerande och lärorikt.

Klientkategorier
Klienterna på min egen mottagning i Visby kommer via företagshälsovården och det är ett brett spektra av arbetslivets psykologi. Hit hör naturligtvis stressproblem och psykologisk utmattning hos mycket duktiga och kompetenta personer. Många gånger med inslag av ångest och depression. Till det här arbetet hör mycket samarbete med arbetsgivare och andra avnämare. En annan grupp klienter kommer från primärvården och där möter jag psykosomatik, ångest, depression, smärtproblematik och kriser. En grupp klienter söker direkt till mottagningen och ofta är det relations- och livsfrågor som är centrala. En stor del är par som kommer för terapi. Paren tycker och känner det som att livet gått i baklås och man sitter fast och hittar inga redskap för att gå vidare.

Hur vidareutbildar jag mig?
Lärandets kärna är intresse och nyfikenhet. Önskan och behovet att förstå det komplexa samspelet inom oss och biologins medverkan är central. Hur kunskapen om detta kan omsättas i behandling av de klienter som söker är den återkoppling som utvecklar kunskapen. Så det mesta av lärande finns i mötet med de som söker hjälp. För att utveckla lärandet måste erfarenheten stötas och blötas i studier, handledning och diskussion. Jag i grunden utbildning i dynamisk psykologi som psykolog. Jag har vidare en treårig utbildning i par och familjebehandling. Organisationspsykologi och under senare år utbildning i Kbt och Act. Fördjupat läsande, diskussioner och samtal med kollegor är idag också centralt.

Kostnad för behandling
Individuell terapi: 1 300 kr/50 min
Par i terapi: 1 600 kr/50 min

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Lingonsylt… det är något med den. Om den är gjord på färska bär innehåller den något som vitaliserar hjärnan. Jag börjar där. Alltså på morgonen, till frukost. Till mottagningen inkommer jag en stund före halv nio och förbereder dagen. Kaffe, papper och telefon och det där som vi brukar göra. Från klockan nio så träffar jag klienter och gör så fram till fem sex-tiden. Och så är det lite plock för att avsluta arbetsdagen. Jag äter naturligtvis lunch på dagen.

Lite mer om mig själv
Jag är uppvuxen i en familj präglad av diskussion och konstnärlighet. Jag har tre vuxna döttrar och ett barnbarn. Lever i en relation. Läsandet är en ständig följeslagare i livet och jag har sedan tidigt intresse för samhällsfrågor. På fritiden kan jag snoka omkring på auktioner för att se om något spännande dyker upp. Konst och musik är nödvändiga ingredienser i min tillvaro. Musiken sträcker sig från blues över jazz till klassisk musik. Jag är utrustad med en praktisk sida så jag ägnar mig gärna till att bygga och renovera då det finns tillfälle för sådant. Träningen är regelbunden och det är mycket spinning. Det behövs och är välgörande för kondition och mental skärpa.

Hur långvarig är en typisk terapi?
Vi träffas en första gång för att du/ni ska kunna känna efter om jag är rätt terapeut för dig/er och jag ska se om jag kan hjälpa dig/er på bästa sätt. Därefter bestämmer vi tillsammans mål för samtalen. Givetvis beror det på vad du/ni har för problematik men oftast kan man nog säga att man kommer en lång väg på 10-15 samtal. Vid individuella samtal brukar jag rekommendera att man kommer varje vecka för att senare eventuellt glesa ut. Om man kommer för parsamtal så finns det 7 ggr samtalsmetoden som då innebär 7 samtal som jag är utbildad i av Egil. Om man vill ha en mer traditionell parterapi brukar man ta ett samtal i taget och se hur lång vi kommer varje gång, vanligtvis är dessa samtal varannan vecka.