banner_sarah

 

 

 

 

 

 

 

Från och med juni 2013 går jag på föräldraledighet och kommer inta att kunna ta emot några klienter på mottagningen i Visby.

Var ligger min mottagning?
Jag befinner mig på Egils mottagning på Spitelgatan 5 i Visby, på torsdagar under dagtid. Övriga dagar arbetar jag på en vårdcentral i Visby.

Utbildning
Jag har tagit psykologexamen och i min grundutbildning ingår både kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT), vilket ger en bred grund i terapiarbetet. Den metod jag främst arbetar med är Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Jag är även särskilt intresserad av kroppens roll vid psykisk ohälsa och jag har i min utbildning fördjupat mig i relationen mellan kropp och identitet. Jag har även grundutbildning i dialektisk beteendeterapi (DBT), en form av KBT där bl.a. mindfulness (medveten närvaro) utgör en viktig del.
Efter min psykologexamen i januari 2010 har jag arbetat som terapeut inom primärvården på Gotland. Min privata mottagning har jag drivit sedan februari 2011.

Klientkategorier
Till vårdcentralen där jag arbetar kommer människor med väldigt olika beskymmer; utmattningssyndrom, existentiella problem, panikångest, kronisk smärta, krisreaktioner och sömnstörningar, för att bara nämna några. Ålderspannet är också väldigt brett; jag har arbetat med tonåringar såväl som 70-åringar.
Jag har även erfarenhet av arbete inom olika verksamheter med inriktning på att hjälpa människor i behov av psykisk vård. Som boendestödjare inom socialtjänsten har jag träffat människor med psykosproblematik, ätstörningar, Aspergers syndrom, social fobi mm. Jag har även erfarenhet av arbete inom slutenpsykiatrin i Göteborg där jag har arbetat med bl.a. missbruksproblematik och människor med svåra depressioner.

Hur vidareutbildar jag mig?
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är den terapiform som jag främst arbetar med. Det är en metod inom KBT vars grundfilosofi tilltalar mig mycket. Jag har gått på flera inspirerande workshops och berikande föreläsningar som belyst olika delar av ACT-metoden och försöker själv leva som jag lär. Inom ACT arbetar man med att hjälpa klienten att skapa ett inre accepterande klimat där alla känslor kan vara meningsfulla. Man arbetar med att bryta negativa tankemönster så att klienten kan lägga sin energi på det hon/han egentligen värdesätter i livet. Det kan låta abstrakt men metoden är väldigt konkret och pragmatisk. Sedan jag börjat använda mig av den rika floran av interventioner som ACT-metoden berikat mig med har jag sett många klienter bryta sig ur de fängelser de själva varit med att skapa.
Jag har även förmånen att ha Egil Linge som handledare. Hans breda psykologiska kunnande har hjälpt mig att utvecklas som terapeut. Jag läser regelbundet diverse psykologisk litteratur för att ständigt fördjupa mina kunskaper. Utöver det har jag gått en grundutbildning i Interpersonell psykoterapi (IPT), en terapiform där man främst arbetar med att förbättra relationer.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Efter en uppiggande cykeltur är jag framme vid vårdcentralen och dagen drar snabbt igång med främst terapeutisk arbete. Jag har i regel fem klienter om dagen som alla bär på sin unika livshistoria. En viktig uppgift för mig är att skapa en tryggt rum där klienten känner att det finns plats för såväl lidande som hopp. Det är fokus på de aspekter som skapar lidande men även på de resurser som kommer vara en del av lösningen. Ingen dag är den andra lik och jag är oerhört tacksam över att få arbeta med något som är så berikande. Jag har stor tilltro till vare människas inneboende förmåga till insikt och utveckling.

Lite mer om mig själv
Jag har alltid haft ett stort behov av att förstå hur människor fungerar och tänker. Nyfikenheten är en positiv drivkraft som hjälper mig att ständigt utvecklas och komma över de hinder jag möter och har mött i mitt liv. Jag har en stark tilltro till att det alltid finns hopp och nya sätt att se på tillvaron som bara väntar på att bli upptäckta. Jag har också en övertygelse om man tillsammans med andra kan nå längre än vad man gör på egen hand.
Min tid lägger jag helst på mina nära och kära men även på träning i form av bl.a. löpning. Jag har ett stort intresse för musik och har själv sjungit mycket i kör. Sedan jag flyttade till Gotland har jag även gått flera kurser i improvisationsteater, vilket varit som terapi för mig.

Kostnad för behandling
Enskilda samtal: 900 kr/50 min
Parsamtal: 1400 kr/90 min

Hur långvarig är en typisk terapi?
Efter ett till tre bedömningssamtal kommer vi gemensamt fram till en plan för behandlingen. Själva terapin är vanligtvis 8-14 sessioner. Det brukar vara lämpligt att ses en gång per vecka. I vissa fall är det aktuellt med en längre kontakt.

Kontaktuppgifter
Mejl: sarah.e.c.henriksson@gmail.com
Det går bra att lämna ditt telefonnummer så ringer jag upp.