banner_rolf

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter
Tel: 0708-50 85 20, 0708-50 85 09
Mejl: rolf0816@gmail.com

Var ligger min mottagning?
Jag kommer att arbeta en dag/vecka på Egil Linges mottagning på Sveavägen 74. Övrig tid under arbetsveckan fördelas dels på en deltidsanställning som psykoterapeut inom landstinget Sörmland , samt som föreståndare för AB CKPT Sörmland. Ett utbildningsinstitut som huvudsakligen bedriver grundläggande psykoterapiutbildning Steg1. I dessa arbetsuppgifter ingår, förutom administration också föreläsningar och handledning av elever. Jag har också uppdrag åt olika verksamheter, främst inom landstingsvärlden med verksamhetshandledning.

Utbildning
Psykologexamen 1987. Steg 1 kognitiv inriktning 1991. Steg 2 kognitiv inriktning 1994. Psykoterapihandledare med kognitiv inriktning 1997. Samtliga kognitiva utbildningar gick jag på Svenska institutet för kognitiv terapi under ledning av professor Carlo Perris.

Klientkategorier
Jag har en bred erfarenhet av arbete med människor i alla åldrar och med alla slags problem. Det betyder exempelvis depressiva besvär, ångestproblematik, utmattningssyndrom, kriser, relationsproblem, neuropsykiatriska funktionshinder etc.
Jag har arbetat terapeutiskt på olika nivåer inom psykiatrin sedan mitten av 70-talet. De första åren mycket utifrån miljöterapeutiska principer samt med gruppterapi.
Som färdig psykolog arbetade jag under några år utifrån psykodynamisk inriktning. Från 1991 och framåt har min huvudsakliga inriktning varit kognitiv.

Kostnad för behandling
Individualterapi: 1300 kr/50 minuter
Parterapi: 1500 kr/60 minuter

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Jag har under flera år försökt eftersträva en fördelning mellan kliniska arbetsuppgifter innefattande psykoterapi, diagnostik och utredningar och mer undervisande och handledande uppgifter i verksamheter som bedriver samtalsbehandlingar samt chefs och teamhandledningar. Jag försöker hålla en ”lagom” mix av ovanstående arbetsuppgifter varje dag.

Lite mer om mig själv
Jag kommer ursprungligen från Norrbotten. Flyttade till södra Sverige i mitten av 70-talet, men har efter en sväng till Boden/Luleå under tretton års tid bott dels i Kalmar och de sista fem åren i Mälardalen. Trivs bra med detta då de stora intressena är golf, båt samt en liten sommarstuga på Öland.

Hur vidareutbildar jag mig?
Som föreståndare för grundläggande psykoterapiutbildning och även i yrkesrollen som psykolog/psykoterapeut har jag en skyldighet att hålla mig uppdaterad kring aktuell forskning och litteratur. Jag läser mycket och försöker också i mån av tid besöka någon kongress för att ta del av andras erfarenheter och få nya kontakter.