Project Description

Skådespelarenoch regissören Rafael Edholm gör ett ASQ-test och får reda på vilket anknytningsmönster han har, tryggt, otryggt undvikande eller otryggt ambivalent. Det är just detta, anknytningsteorin, som Egil fördjupat sig i och pedagogiskt förklarat tillsammans med Dan Josefsson i deras två böcker Hemligheten och Den mörka hemligheten.