banner_paul_2_2

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter
Tel: 070-609 46 69
Mejl: paul.schlette@telia.com

Var ligger din mottagning?
Jag är verksam på Egil Linges mottagning på Sveavägen 74, i Stockholm en dag i veckan samt på CKPT Sörmlands mottagning på Vegagatan 8, i Stockholm. Jag arbetar även på egen privatmottagning i Nyköping. Vidare är jag föreståndare för ett utbildningsinstitut för grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) i Stockholm, samt har olika handledningsuppdrag åt både landsting och kommun.

Utbildning
Min grundutbildning är psykolog och den inriktning jag valt i mitt psykoterapeutiska arbete är utifrån den kognitiva och beteendeterapeutiska teoribildningen. Jag fick min psykologlegitimation år 1993 (Umeå Universitet) och min psykoterapeutlegitimation år 1997 (Psykiatriska Universitetssjukhus i Umeå). Under höstterminen 2010 blev jag färdigutbildad handledare och lärare i psykoterapi (Linköpings Universitet). Jag är medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier.

Hur vidareutbildar du dig?
Eftersom jag är mycket intresserat av forskning och utveckling inom psykologi och medicin så försöker jag hålla mig uppdaterat inom olika områden rörande psykoterapimetoder (ACT, Acceptance and Commitment Therapy, Schematerapi, MBT, Mentaliseringsbaserad Terapi m.m.), diagnostik och utbildning. Främst är det i form av litteraturstudier men även deltagande i kurser, workshops och kongresser.

Lite mer om dig själv
Jag är ursprungligen från Holland och har bott i Sverige sedan 1973. Jag är gift, har fyra vuxna barn och boende i Nyköping. I 24 års tid bodde jag i Umeå, där jag också utbildade mig, innan jag flyttade till Nyköping. Jag är mycket intresserad av fotboll, musik (spelar själv gitarr) och reser gärna till varmare breddgrader.

Kostnad för behandling
Individuell terapi: 1 300 kr/50 min
Parterapi: 1 500 kr/60 min

Hur långvarig är en terapi hos dig?
Terapins längd varierar beroende på problematik och klient, i vissa fall kan det räcka med ett enda samtal och ibland behövs cirka 15 samtal. Det första samtalet är för min del alltid det viktigaste samtalet, där kan både jag bedöma vilka problem som behöver uppmärksammas och hur mycket jag kan vara behjälplig med samtidigt som du som klient kan bedöma om jag passar som samarbetspartner eller ej.

Klientkategorier
Mitt yrkesverksamma liv har jag mest arbetat med människor med varierande problematik, allt ifrån depressiva och ångestsymtom till krisbearbetning och relationsproblem både i grupp, par och individuellt. Jag har även arbetat med klienter med svåra personlighetsproblem under långa behandlingsperioder både inom ramen för behandlingshemsarbete men även inom öppenpsykiatrisk vård och privat mottagningsverksamhet.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
Min arbetsdag börjar oftast kl 09.00 oavsett om jag befinner mig i Nyköping eller Stockholm. Däremot varierar slutet på arbetsdagen från dag till dag, vissa dagar slutar jag senare (kl 20.00) och andra slutar jag tidigare beroende på om jag har psykoterapisamtal eller handlednings/utbildningsuppdrag. Jag tycker att det är viktigt att hålla en balans mellan klientarbete och handledning/utbildning för att bibehålla närvaro och engagemang.