banner_paul_2_2

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter
Tel: 070-609 46 69
Mejl: paul.schlette@telia.com

Var ligger min mottagning?
Jag är verksam på Egil Linges mottagning på Sveavägen 74, i Stockholm en dag i veckan samt på CKPT Sörmlands mottagning på Vegagatan 8, i Stockholm. Jag arbetar även på egen privatmottagning i Nyköping. Vidare är jag föreståndare för ett utbildningsinstitut för grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) i Stockholm, samt har olika handledningsuppdrag åt både landsting och kommun.

Min utbildning
Min grundutbildning är psykolog och den inriktning jag valt i mitt psykoterapeutiska arbete är utifrån den kognitiva och beteendeterapeutiska teoribildningen. Jag fick min psykologlegitimation år 1993 (Umeå Universitet) och min psykoterapeutlegitimation år 1997 (Psykiatriska Universitetssjukhus i Umeå). Under höstterminen 2010 blev jag färdigutbildad handledare och lärare i psykoterapi (Linköpings Universitet). Jag är medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier.

Klientkategorier
Mitt yrkesverksamma liv har jag mest arbetat med människor med varierande problematik, allt ifrån depressiva, ångestsymtom till krisbearbetning och relationsproblem både i grupp, par och individuellt. Jag har även arbetat med klienter med svåra personlighetsproblem under långa behandlingsperioder både inom ramen för behandlingshemsarbete men även inom öppenpsykiatrisk vård och privat mottagningsverksamhet.

Kostnad för behandling
Individuell terapi: 1 300 kr/50 min
Parterapi: 1 500 kr/60 min

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Min arbetsdag börjar oftast kl 09.00 oavsett om jag befinner mig i Nyköping eller Stockholm. Däremot varierar slutet på arbetsdagen från dag till dag. Vissa dagar slutar jag senare (kl 20.00) och andra slutar jag tidigare beroende på om jag har psykoterapisamtal eller handlednings/utbildningsuppdrag. Jag tycker att det är viktigt att hålla en balans mellan klientarbete och handledning/utbildning för att bibehålla närvaro och engagemang.

Lite mer om mig själv
Jag är ursprungligen från Holland och har bott i Sverige sedan 1973, är gift, har fyra vuxna barn och bor i Nyköping. Har i 24 års tid bott i Umeå där jag också utbildade mig innan jag flyttade till Nyköping. Jag är mycket intresserad av fotboll och musik (spelar själv gitarr) samt reser gärna till varmare breddgrader.

Eftersom jag är mycket intresserad av forskning och utveckling inom psykologi och medicin försöker jag hålla mig uppdaterat inom olika områden rörande psykoterapimetoder så som ACT, (Acceptance and Commitment Therapy), Schematerapi, Anknytningsterapi/teori, MBT, (Mentaliserings Baserat Terapi), m m, diagnostik och utbildning. Främst är det i form av litteraturstudier men även deltagande i kurser, workshops och kongresser.