banner_lisbeth
 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter
Tel: 070-791 45 73
Mejl: lisbfuxe@gmail.com

Var ligger min mottagning?
Har sedan drygt tjugo år en egen psykoterapimottagning på Rådmansgatan 88 i Stockholm, men kommer från september 2018 också att finnas en dag i veckan på Egil Linges mottagning på Sveavägen 74.

Min utbildning
Legitimationsgrundande utbildning (steg 2) såväl i familjeterapi som individualterapi. Vidareutbildning (steg 3) vilket innebär legitimation även som lärare och handledare i psykoterapi.

Yrkesmässig bakgrund
Innan jag startade min privata verksamhet, arbetade jag ungefär sex år på ”Krismottagningen för barns sociala nätverk”.

Klientkategorier
Individer, par (kan även vara syskon, mor, dotter osv) och familjer. Det kan handla om ångest, depression, utmattning, fobier, anknytnings och relationsproblem.

Såhär går det till att inleda en terapi hos mig
Några inledande samtal äger rum, där vi med följande frågeställningar, bedömer möjligheten att jobba tillsammans. Känner patienten, att den kan anförtro sig till mig? Är jag rätt person att hjälpa patienten, utifrån vad som kommit fram, så här långt? Om svaren blir positiva, formulerar vi en målsättning för arbetet, lägger upp en plan för hur ofta vi skall ses och hur lång tid behandlingen kan tänkas ta. Förändringar kan ske under hand. Nya beslut tas gemensamt.

Kostnad för behandling
Individuell terapi: 1 300 kr/50 min
Parterapi: 1 600 kr/60 min

Mitt arbetssätt
Till min mottagning har människor i olika åldrar och med olika problem sökt sig.
Många individualterapier har det blivit, kortvariga, två till tio samtal, eller långvariga upp till flera år och allt däremellan. Mitt arbetssätt med individualterapi är i teorin psykodynamiskt, men i praktiken anpassar jag metoden till den patient jag har framför mig.
Många par, har också sökt min hjälp genom åren. Och det har även även andra familjekonstellationer som mor/dotter, systrar osv. Som familjeterapeut, anlägger jag ett systemiskt perspektiv. Det betyder att jag tänker mig familjen som ett system. Ett system av människor, som förhåller sig till varandra på ett visst sätt och avgränsat till andra familjesystem på ett särskilt sätt. När allt fungerar är det lugnt , som ett homeostatiskt tillstånd. Då finns där utrymme för ”normala förändringar ” som när någon blir arbetslös, pensionär, barnen blir tonårsbesvärliga osv. Det blir kanske lite skakigt ett slag men man anpassar sig och det flyter på igen. Däremot, när en förändring upplevs som alltför stor och omöjlig att anpassa sig till, kan professionell hjälp behövas, för att hitta en ny jämvikt.
Anknytningsteorin som lanserades på femtiotalet av den engelske psykiatern och psykoanalytikern John Bowlby fick ett stort genomslag och är till stor hjälp i parterapier. Anknytningsmönster kan ha avgörande betydelse för våra möjligheter till bra och nära relationer som vuxna. Eftersom trassliga relationer är en av de vanligaste skälen till att söka hjälp hos en psykoterapeut är anknytningsmönstret också något som alltid behöver undersökas.

Lite mer om mig själv
Bosatt i Sollentuna sedan många år. Barn som flyttat hemifrån och skapat nya familjer.
Många barnbarn som jag älskar att spendera tid med.
Läser mycket, mer skönlitteratur numera, men vidareutbildar mig genom ta del av ny litteratur, rörande psykoterapi och psykologi.
Tycker om att resa och har besökt många världsdelar och länder. Men är också gärna hemma eller vid vårt smultronställe vid havet. Golf blir det ibland och trädgårdspyssel när vädret tillåter och tid medger. Målar, när jag har lust, olja eller akvarell.