banner_johanna

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter
Mejl: johanna.levallius@ki.se
Tel: 070-940 83 90

Var ligger min mottagning?
Jag är verksam på Egil Linges mottagning, Sveavägen 74 på tisdagar och fredagar. Övriga dagar forskar jag på personlighet och psykisk sjukdom på Karolinska Institutet.

Utbildning
J Jag har en dubbel grundutbildning, dels en kandidat i medicin och en master i psykologi. Legitimerad psykolog blev jag 2007. Jag har arbetat på flera ställen, bland annat på en specialistenhet för behandling av svår anknytnings- och personlighetsproblematik, på en enhet för unga vuxna samt tre år på Stockholms centrum för ätstörningar. Två terapeutiska fördjupningar har jag gått efter steg 1 utbildning i psykodynamisk terapi. Den första kallas mentaliseringsbaserad terapi och ligger nära kognitiv terapi. Metoden vilar på modern anknytningsteori och neuropsykologi och är utvecklad av Peter Fonagy och Anthony Bateman i London, som jag också utbildats av. 2017 gick jag en ettårig utbildning i Compassion-fokuserad terapi vid KI, en behandlingsmetod som utvecklats av Paul Gilbert. Just nu läser jag vidare till leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi.

Klientkategorier
Jag träffar personer med många olika sorters problem, alltifrån tydliga symtom som ätstörningar, kris, sorg, utmattningsdepression, ångestproblem, personlighetsproblem och traumatiska erfarenheter till mer diffusa problem. Det kan handla om svårigheter i nära relationer; till partner, förälder eller barn, om ensamhet och rotlöshet, en vilja att utvecklas eller att finna en varaktigare känsla av mening i detta som kallas livet.
Min erfarenhet är att bakom symtom som till exempel anorexi eller bulimi ligger ofta en otrygg anknytning varför det är viktigt att vi arbetar parallellt med symtom och med hur du relaterar/har relaterat till andra i nära relationer.
I terapin har jag ett anknytnings- och känslofokus. Vi arbetar med att bättre få kontakt med, förstå, acceptera och hantera olika känslor med målet att styras mindre av rädslor och mer av din önskan och vilja. Utifrån dina svårigheter och mål kan en behandling vara alltifrån några samtal till över ett år, vanligen ses vi 1 gång/veckan.
Jag har stor erfarenhet av att arbeta med gruppterapi och planerar att starta gruppbehandling kring nära relationer så fråga gärna mer och anmäl dig gärna till väntelistan om du är intresserad.

Kostnad för behandling
Individuell terapi: 1 100 kr/45 min
Gruppterapi: 700 kr/90 min

Vidareutveckling
Jag disputerade på Karolinska Institutet 2018. Den forskning, undervisning och konferensdeltagande jag genomför på KI bidrar till kontinuerlig utveckling. En nu pågående vidareutbildning till psykoterapeut och specialist fördjupar och breddar även mina terapeutiska färdigheter. Enligt mig är det dock minst lika viktigt för utvecklingen att träda ut på nya marker, möta andra kulturer, läsa skönlitteratur, filosofi samt dansa.

Lite mer om mig själv
Jag är född i Skåne och har bott en del av min uppväxt och vuxna liv i USA. Från början läste jag till läkare. Men efter två år på läkarlinjen tog jag ett uppehåll för att följa en annan dröm jag hade; att driva ett eget café. I tre år drev jag café- och cateringverksamhet och fick tid att fundera på om företaget eller läkare var rätt väg att gå. Jag insåg att själen var det som fascinerade mig mest och valde därför varken det ena eller det andra utan det tredje: att bli psykolog. Ett val som känts rätt varenda dag sen dess.

”Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån,
en kommer utifrån, och där de möts har man en chans att få se sig själv.”

– T. Tranströmer