banner_jenny_2
 

 

 

Kontaktuppgifter
Tel: 070-568 13 38
Mejl: jenny.fuxe@kbtvega.se
Hemsida: www.kbtvega.se

Var ligger min mottagning?
Min mottagning ligger hos Egil Linge på Sveavägen 74 Stockholm.

Utbildning
Kognitiv beteendeterapi (KBT-terapeut) vid centrum för Kognitiv Psykoterapi Sörmland-Stockholm och schematerapiutbildning på Kognitiva Institutet vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm samt utbildad i EFT, Emotional focused therapy, vid parterapiinstitutet i Lund.

Klientkategorier
Mina patienter är individer som vanligtvis söker hjälp för relationsproblem där symptomen kan handla om stress, oro, nedstämdhet och utebliven livsglädje. Jag jobbar också med par utifrån EFT.EFT är en parterapi modell som bygger på anknytningsteorin.

Övrig arbetssituation
Jag arbetar som KBT- terapeut sedan ett par år på en mottagning vid Sveavägen Jag arbetar också som terapeut för Stockholm Medical office, en företagshälsovård på Östermalm.Jag jobbar både med fysiska möten men även via Skype.             Just nu går jag en steg 2 utbildning( schematerapi )vid Sabbatsberg.

Lite om mig själv
Jag är född och uppvuxen i Sollentuna, norr om Stockholm. Min drivkraft har alltid varit nyfikenhet på och intresse för människor och mänskligt beteende. Det ledde mig in i TV-världen och Sveriges Television efter avslutad examen på kulturvetarlinjen vid Stockholms Universitet. Sedan fortsatte jag att läsa journalistik och kom sedan att arbeta i nästan 20 år som researcher och redaktör för olika tv-program. Mitt fokus har varit inom ämnena psykologi, medicin, hälsa och relationer.

Jag har intervjuat och mött många människoöden under resans gång. Det har varit roligt och utmanande men bestämde mig för några år sedan att utveckla mitt stora intresse för psykologi till att även hjälpa människor i deras livsproblem.

När jag är ledig umgås jag gärna med familj och vänner, tränar och njuter av långa middagar. Jag bevakar nyheter och är ständigt på jakt efter bra TV-serier och dokumentärer. Havet vid västkusten är en av mina favoritplatser. Dit åker jag med min familj så ofta det går.

Kostnad för behandling
Individualterapi: 1250 kr/50 min
Parterapi: 1 400 kr/60 min

Hur arbetar jag?
Våra nära relationer till familj och vänner är det viktigaste vi har i livet. De är nämligen helt avgörande för att vi ska må bra. Relationer skapar en känsla av tillhörighet och självvärde och är viktigt för vår personliga utveckling. De ger oss också emotionellt stöd och möjlighet att själva vara ett stöd för andra, något som är mycket viktigt för vårt välbefinnande. Att bygga starka relationer kan hjälpa oss att bli gladare och mer tillfreds. Det ger också en känsla av säkerhet och meningsfullhet.

En del människor har lätt för att leva i nära relationer, andra har det inte. Anknytningsmönster kan vara en stor del av förklaringen: Hur vi lärde oss att relatera till vår närmaste omgivning från födseln har en tendens att bli det mönster vi följer resten av livet. Om vi inte gör någonting åt det. Svårast tenderar det att vara i kärleksrelationer då dessa ofta utmärker sig genom att vara mer känslosamma än andra. Att bli attraherad av någon är i regel lätt men att fullt ut engagera sig i en relation kan för många upplevas som mycket svårare. För att förstå vad det är som gör det så svårt för många att stanna kvar i en relation kan anknytningsteorin vara till hjälp.

Våra tankar, känslor och beteenden påverkar varandra och kan till en stor förklara varför vi mår dåligt. Men vi kan förändra det så att vi mår bättre i våra relationer genom att förstå vår självbild, varifrån den kommer och se hur den påverkar vårt sätt att tänka, känna och bete oss.

Såhär går det till:
Hur många samtal som behövs för att nå resultat är mycket individuellt. Det beror på livssituation och problematik. Vid en genomsnittlig individuell korttidsterapi träffas man ca 12-15 gånger. Ibland behöver man träffas fler gånger och ibland färre. Efter några inledande samtal lägger vi upp en plan för terapin, vi sätter upp mål och delmål som vi utvärderar regelbundet. I KBT ingår hemuppgifter och arbete mellan samtalen, som vanligtvis sker en gång i veckan.