banner_guiye_2.2

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter
Mejl: guiye@guiye.se
Tel: 070-966 24 56
Hemsida: www.asur.se

Var ligger min mottagning?
Jag tar emot par och enskilda på Egils mottagning på Sveavägen på måndagar, tisdagar och torsdagar varje vecka. På onsdagar och fredagar handleder och föreläser jag.

Utbildning
Legitimerad psykoterapeut. Fil.mag i psykologi, personalvetare (2002). EMDR steg 1 (2012). Olika kurser i existentiell psykoterapi. Jag har valt att gå KBT som grundutbildning och därefter med psykodynamisk/existentiell inriktning som legitimationsgrund. Olika hypnoskurser och kurser i imaginativa metoder.
Min inställning när det gäller terapeutiskt arbete är att anpassa arbetssättet till individen. En bas i mitt arbete utgår från anknytningsteorin. Människan föds in i ett sammanhang befolkad av andra. Relationer har vi alla på olika sätt. Men det är i de nära relationerna som våra anknytningsmönster allra mest aktiveras och kommer till uttryck, ibland med svårigheter i relationerna som följd. I arbetet här på mottagningen får du/ni hjälp att identifiera era anknytningsmönster och hur dessa interagerar på olika vis.
Ett viktigt fokus i all terapi är att se våra liv som något som utspelar sig mellan möjligheter och begränsningar. Att kunna skapa förändringar i sitt liv kräver alltid att man måste göra aktiva och medvetna val.

Klientkategorier
Jag arbetar med olika typer av relationsproblem. Ofta med par, men även de som har svårt att finna varaktiga relationer av olika skäl. Många personer upplever exempelvis att de ofta blir kära och intresserade av de som de inte får någon respons ifrån, och även omvänt. Andra beskriver att de alltid hittar fel på olika partners/dejter, och att de väljer att avsluta relationen. Ytterligare andra beskriver att de gång på gång träffar samma typer av partners där destruktiva relationer utvecklas likt ett enda upprepningsmönster.
Jag har också stor erfarenhet av att arbeta med personer med depressioner, ångest, utmattningssyndrom och stressrelaterade besvär. Människor med livskriser av olika slag är också vanligt i min arbetsvardag. Livsproblem kan komma till uttryck på många olika sätt, till exempel såsom tvångsmässighet, eller olika kroppsliga symptom. Därför är det viktigt att försöka gå bortom symptomen för att förstå vad som döljer sig bakom dem. Till hjälp i detta arbete blir anknytningsteorin ovärderlig. Den sätter ljuset på det allra viktigaste i livet; våra relationer till andra, och hur vi relaterar. Många klienter kommer från näringslivet och den kulturella sektorn.

Hur vidareutbildar jag mig?
Genom att kontinuerligt uppdatera mig genom årliga kongresser och mässor inom psykoterapi, medicin och stressforskning. Går nya utbildningar och tar del av seminarier. Jag är medlem i SfKBT, Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, SEPT, Svenska föreningen för existentiell psykoterapi samt SBF, Svensk Beteendemedicinsk Förening.
Vi på mottagningen har handledning tillsammans med Egil för att utveckla vårt arbete.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Jag börjar morgonen med att läsa mail och sms inför dagen. Ibland arbetar jag i längre terapipass, exempelvis med par, men även med enskilda. Antalet klienter per dag varierar därför, men det rör sig mellan 5-8 samtal per dag. Har telefontid i regel en gång per dag. Är noga med vad jag äter, och vill ha gott om tid för lunch. Arbetar ganska långa dagar, men med mitt stora behov av rörelse ser jag till att träna i snitt var eller varannan dag.

Kostnad för behandling
Individualsamtal: 1 300 kr/45 min
Parsamtal: 1 500 kr/50 min, 1 950 kr/90 min

Lite mer om mig själv
Jag är en reflekterande person med stort samhällsintresse och engagemang för existentiella frågor. Är mycket intresserad av mitt arbete så en stor del av ledig tid läggs ned på att läsa och uppdatera mig på ny forskning. Då jag är en nyfiken och engagerad person ser jag till att ha högar med böcker och artiklar och annat som är ständigt i gång. För mig är det ett privilegium att få arbeta med det jag gör. Mötet med andra och att få vara delaktig i människors personliga utveckling är oerhört meningsfullt och spännande.
Att arbeta som psykoterapeut är att vara i ett ständigt vardande. Det finns hela tiden nya perspektiv, nya infallsvinklar och utvecklingen inom psykologi och psykoterapi går ständigt framåt. Just att tillskansa sig nya kunskaper, inte bara med kognitiva sådana utan också med våra sinnen ser jag som oerhört meningsskapande.
Jag har en stor familj (fyra vuxna barn) som träffas mycket, så en stor del av tiden läggs på umgänget med dem och deras partners. Jag har idrottat sedan mkt unga år, och intresset för träning kvarstår. Jag åker skidor, långfärdskridskor, löptränar och spelar golf. Är mycket musik- och kulturintresserad, sjunger i kör och går ofta till Konserthuset och Berwaldhallen. Älskar friluftsliv och vistas ofta i skog och mark. Stockholms skärgård nyttjas med glädje framför allt sommartid, men även på vintern om isen ligger för längre turer. Resor är också ett intresse. Skidresor till Alperna är något jag prioriterar och gärna ett par veckor till Medelhavet. En stor kärlek till djur fyller på mitt liv med ytterligare glädje och mening i vardagen.

Hur lång är en typisk terapi?
Det är oerhört varierande. För individualterapi kan det vara alltifrån tio samtal till längre terapier på ett eller ett par år. När det gäller par kan det variera allt ifrån 3 samtal till 7-8 ggr. Jag arbetar både med 7 ggr metoden som Egil utvecklat för par men även med samtal mer inriktat på kommunikationen.

Hur går det till att inleda en terapi hos dig?
Jag brukar börja med ett eller ett par bedömningssamtal. Dessa är till för mig som terapeut att få så mycket information om dig/er som kommer till mig, så att jag kan avgöra om jag är rätt person att hjälpa dig/er vidare. Men bedömningssamtalen är lika mycket till för klienters räkning; att få tillfälle att känna efter om det känns bra att samtala med mig. Terapi är ett samarbetsprojekt och det är viktigt att man kan känna tillit och förtroende för den man skall samtala med om det som ofta är känsligt och svårt i livet. Detta har man då möjlighet att avgöra efter bedömningssamtalet.
Därefter bestämmer man hur man skall gå vidare, vilka mål och vad som är syftet med terapin, hur många gånger man skall ses och med vilken frekvens. Detta kallas att forma en ram runt arbetet.