Svaret är tyvärr nej, det har vi inte.

Många ställer frågan ”vem är bäst?”, en omöjlig fråga att besvara. Alla terapeuter som jobbar hos oss är lika bra och exklusivt handplockade av Egil själv, det vill säga han litar på deras kompetens till 100 %. I en terapi handlar det mycket om personkemi, det ska kännas rätt mellan dig och terapeuten. Om det inte känns rätt går det alltid att byta.
Med andra ord, välj den du känner dig tilltalad av allra mest, och ta det därifrån. Ibland kan ett telefonsamtal till den personen snabbt ge dig en inblick i vem han/hon är och hur denne jobbar, och om ni skulle kunna fungera bra ihop.
Vissa av våra terapeuter har även specialistkompetens inom diverse områden, så som trauman eller t.e.x sex, söker du för denna typ av problematik är det bäst att du vänder dig till just den terapeuten som jobbar extra mycket med det problem du söker för.
Det står för Kognitiv beteendeterapi. Det vill säga, terapeuten jobbar med att titta på både dina tankemönster, dina känslor och dina handlingar/ditt beteende. Inom KBT får du oftast en hemuppgift mellan varje session, där du ska göra något som du och din terapeut kommer överens om. Detta syftar till att börja bygga nya beteenden i din vardag, som i sin tur kommer väcka nya tankar och känslor.
Det handlar om vilken typ av utbildning personen har gått. En psykiatriker är en läkare som är specialist på psykiska sjukdomar. Legitimerad psykolog blir man efter 5 år på högskolan. Terapeut blir man efter 1,5-2 års terapeutisk utbildning, steg-1, och legitimerad psykoterapeut efter att man jobbat som terapeut i minst 2 år och därefter har gått steg-2-utbildningen som brukar ligga på mellan 2-3 år. Kognitiv inriktning innebär att terapeuten jobbar mycket med din tankeverksamhet. KBT står för kognitiv beteendeterapi och då jobbar terapeuten med inriktning på såväl tankar, känslor som beteenden. En coach jobbar oftast relativt beteendeinriktat och syftar till att ändra ditt beteende och pusha dig till de mål du vill sätta upp. Coachingen skiljer sig också från terapin på det sätt att coachen sällan går tillbaka i barndomen utan alltid väljer att utgå från nuet och blicka framåt. All personal som jobbar på vår mottagning, oavsett titel, har gått kvalitetssäkrade utbildningar och är handplockade exklusivt av Egil Linge.
Det beror helt på vem av våra terapeuter du går till, samt om du går som enskild person, i par eller i grupp. Kika på respektive terapeuts hemsida för mer info om kostnad.