Många ställer frågan ”vem är bäst?”, en omöjlig fråga att besvara. Alla terapeuter som jobbar hos oss är lika bra och exklusivt handplockade av Egil själv, det vill säga han litar på deras kompetens till 100 %. I en terapi handlar det mycket om personkemi, det ska kännas rätt mellan dig och terapeuten. Om det inte känns rätt går det alltid att byta.
Med andra ord, välj den du känner dig tilltalad av allra mest, och ta det därifrån. Ibland kan ett telefonsamtal till den personen snabbt ge dig en inblick i vem han/hon är och hur denne jobbar, och om ni skulle kunna fungera bra ihop.
Vissa av våra terapeuter har även specialistkompetens inom diverse områden, så som trauman eller t.e.x sex, söker du för denna typ av problematik är det bäst att du vänder dig till just den terapeuten som jobbar extra mycket med det problem du söker för.