Det står för Kognitiv beteendeterapi. Det vill säga, terapeuten jobbar med att titta på både dina tankemönster, dina känslor och dina handlingar/ditt beteende. Inom KBT får du oftast en hemuppgift mellan varje session, där du ska göra något som du och din terapeut kommer överens om. Detta syftar till att börja bygga nya beteenden i din vardag, som i sin tur kommer väcka nya tankar och känslor.