Det handlar om vilken typ av utbildning personen har gått. En psykiatriker är en läkare som är specialist på psykiska sjukdomar. Legitimerad psykolog blir man efter 5 år på högskolan. Terapeut blir man efter 1,5-2 års terapeutisk utbildning, steg-1, och legitimerad psykoterapeut efter att man jobbat som terapeut i minst 2 år och därefter har gått steg-2-utbildningen som brukar ligga på mellan 2-3 år. Kognitiv inriktning innebär att terapeuten jobbar mycket med din tankeverksamhet. KBT står för kognitiv beteendeterapi och då jobbar terapeuten med inriktning på såväl tankar, känslor som beteenden. En coach jobbar oftast relativt beteendeinriktat och syftar till att ändra ditt beteende och pusha dig till de mål du vill sätta upp. Coachingen skiljer sig också från terapin på det sätt att coachen sällan går tillbaka i barndomen utan alltid väljer att utgå från nuet och blicka framåt. All personal som jobbar på vår mottagning, oavsett titel, har gått kvalitetssäkrade utbildningar och är handplockade exklusivt av Egil Linge.