utmattning och ptsd

Lider du av utmattning?

Den 22:a februari var dagens ämne i Egils sänding hos Malous Efter tio utmattningssyndrom. Se klippet här. Gäst var den kända höjdhopparen Linus Thörnblad som själv drabbades och nu är på väg tillbaka. Egil gav några konkreta tips under sändningen som du som själv lider av utmattning kan börja följa redan i dag.

1. Fördela din tid

Det är bra att fördela din tid mellan arbete, familj/vänner och fritid. Ibland krävs det att du måste schemalägga din tid för att få ordentlig struktur mellan dessa tre delar.

2. Utöva fysisk aktivitet

Det handlar inte nödvändigtvis om att slänga sig ut i löparspåret eller gå till gymmet, det kan lika gärna vara att ta 10 min promenad eller om du är väldigt hårt utmatta och sjukskriven ta dig till postlådan eller matvaruaffären. Lite rörelse varje dag är att rekommendera.

3. För dagbok över stressituationer

Hur har dagen varit? Hur mycket stress har du känt? Vad är det som triggar igång stressen? Notera varje gång känslan kommer, i vilket sammanhang den kommer, vad du gjorde eller tänkte just då och hur det fick dig att må.

4. Ta hjälp av andra

Våga be om hjälp från folk i din omgivning, lös inte alla problem själv.

5. Sätt upp livsmål

Jobba inte för att snabbt kunna komma tillbaka till samma arbete/mål som du tidigare hade. Det är svårt att klara av samma jobb/aktivitet som stressade igång dig även efter att din återhämtning är klar, oftast faller man in i samma gamla banor snabbt igen. Ha inte för bråttom! Du måste tidigt ställa in dig på att det kan vara nödvändigt att byta livsmål/yrke.

Bra att veta om PTSD

Alla kan vi drabbas av svåra upplevelser. I de flesta fall kan vi återhämta oss och leva med minnet av det som varit smärtsamt. Vissa händelser är dock så traumatiska att det kan bli svårt att gå vidare och fungera normalt. Den som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) har varit med om en sådan traumatisk händelse.

Det kan till exempel ha inneburit en fara för individens liv eller en grav kränkning av den fysiska integriteten. Händelsen har orsakat starka känslor av fruktan, hjälplöshet och/eller skräck.

Symptom

* Den som upplevt en traumatisk händelse kan drabbas av känslomässig stumhet och förlust av intresse av det som tidigare varit meningsfullt för dem.

* Man kan uppleva sig avskärmad från andra. Detta i sin tur kan resultera i depressioner.

* Ett av de centrala symtomen vid PTSD är att traumat återupplevs om och om igen. Det kan handla om till exempel snabba ”flashbacks” eller svåra mardrömmar.

* Även sådant som påminner om händelsen kan framkalla kraftigt obehag och/eller fysiska reaktioner, vilket i sin tur ofta leder till att man börjar undvika olika situationer.

* Vid PTSD är det dessutom vanligt med koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter och en känsla av ökad vaksamhet.

PTSD innebär inte nödvändigtvis att individen behöver ha upplevt ett nyligen inträffat trauma. Det kan också vara så att individen under barndomen har upplevt svåra händelser. Dessa kan bestå av kränkningar, svåra uppväxtförhållanden, sexuella övergrepp under uppväxten.

Rent generellt kan sägas att det fundamentala vid behandling av PTSD är att i första hand våga börja prata om dessa händelser. En del människor kanske inte ens minns hur det var, utan upplever ett odefinierbart dåligt mående i vuxen ålder. En del kan hantera detta genom att arbeta mycket, att fly ifrån obehagliga känslor genom att vara framgångsrika utåt trots att de ständigt upplever ett obehag inuti dem själva. Andra kan försöka hantera detta genom överkonsumtion av alkohol eller ständigt nya relationer som i slutänden inte fungerar.

I en fortsatt behandling finns flera metoder att använda sig av. Vid trauma som härstammar längre tillbaka är i första hand samtalsbehandling ett bra sätt att använda sig av, med fokus på dels förstå mekanismerna hur traumatiska händelser kan påverka individen, samt att generellt få prata om dessa. Ofta upplever individen skuld och anklagar sig själv. Då blir skuldavlastning viktigt. Att se trauma ur ett anknytningsperspektiv är en bra modell för att skapa en helhetsförståelse hos individen.

Tekniker som kan användas:

* EMDR

* Mindfulness

* Avslappningsövningar

Det finns idag en nedladdningsbar applikation för Iphone, som heter PTSD-Coach, som har samlat många olika tekniker, tillsammans med fakta och andra användbara verkyg.

/Niko Laine, traumaexpert och psykoterapeut

(Foto: Lisa Thanner)