Angest

Panikångest

Den 8:e mars pratade Egil om panikångest i Malous Efter tio (läs mer och se programmet här). Bland annat förklarade han hur panikångesten utlöses och visade panikångest-cirkeln som du kan se nedan.

1. Någonting utifrån – eller inifrån vår egen kropp – dyker upp och vi tolkar genast situationen som ett hot.

2. Hotet sätter igång våra tankar och vi upplever situationen som en fara och blir oroliga, pressade eller rädda.

3. I och med dessa tankar startar även en reaktion i kroppen, kanske stiger pulsen, hjärtat börjar slå snabbare, du får svettningar eller kanske magvärk.

4. När kroppens reaktioner startar tolkar du genast detta som att såväl hotet som faran är på riktigt och du börjar tänka att något är riktigt riktigt fel.
Och så börjar dte om i högre grad och cirkeln snurrar snababre och snabbare. Till slut kanske du får tanken ”nu är det kört, nu dör jag!”.

Egil beskriver sina tips för hur du såväl kan göra om du drabbas helt ovetandes i en aktuell situation som om du är medveten om ditt problem och hur du då kan förebygga att attackerna ska komma. Kolla på klippet och hör vad Egil säger om detta.

Hantera din ångest

Den 1:a och 8:e februari medverkade Egil som vanligt i Malou von Sivers program Efter tio. Dessa två tillfällen hade tema ångest, och då med särskild inriktning på gruppen unga vuxna. Läs mer och hitta länkarna till programmen här.

Under sändningen lade TV4 ut en lista som Egil hade skapat för tittarna – och tipsade dem om hur de själva kunde hantera sin ångest i förebyggande syfte. Detta gäller alltså personer som har lindrig ångest, vid svårare problem med ångest bör alltid professionell hjälp uppsökas.