psykoterapi

About psykoterapi

This author has not yet filled in any details.
So far psykoterapi has created 13 blog entries.

Hantera din ångest

Den 1:a och 8:e februari medverkade Egil som vanligt i Malou von Sivers program Efter tio. Dessa två tillfällen hade tema ångest, och då med särskild inriktning på gruppen unga vuxna. Läs mer och hitta länkarna till programmen här.

Under sändningen lade TV4 ut en lista som Egil hade skapat för tittarna – och tipsade dem om hur de själva kunde hantera sin ångest i förebyggande syfte. Detta gäller alltså personer som har lindrig ångest, vid svårare problem med ångest bör alltid professionell hjälp uppsökas.

Bra att veta om PTSD

Alla kan vi drabbas av svåra upplevelser. I de flesta fall kan vi återhämta oss och leva med minnet av det som varit smärtsamt. Vissa händelser är dock så traumatiska att det kan bli svårt att gå vidare och fungera normalt. Den som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) har varit med om en sådan traumatisk händelse.

Det kan till exempel ha inneburit en fara för individens liv eller en grav kränkning av den fysiska integriteten. Händelsen har orsakat starka känslor av fruktan, hjälplöshet och/eller skräck.

Symptom

* Den som upplevt en traumatisk händelse kan drabbas av känslomässig stumhet och förlust av intresse av det som tidigare varit meningsfullt för dem.

* Man kan uppleva sig avskärmad från andra. Detta i sin tur kan resultera i depressioner.

* Ett av de centrala symtomen vid PTSD är att traumat återupplevs om och om igen. Det kan handla om till exempel snabba ”flashbacks” eller svåra mardrömmar.

* Även sådant som påminner om händelsen kan framkalla kraftigt obehag och/eller fysiska reaktioner, vilket i sin tur ofta leder till att man börjar undvika olika situationer.

* Vid PTSD är det dessutom vanligt med koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter och en känsla av ökad vaksamhet.

PTSD innebär inte nödvändigtvis att individen behöver ha upplevt ett nyligen inträffat trauma. Det kan också vara så att individen under barndomen har upplevt svåra händelser. Dessa kan bestå av kränkningar, svåra uppväxtförhållanden, sexuella övergrepp under uppväxten.

Rent generellt kan sägas att det fundamentala vid behandling av PTSD är att i första hand våga börja prata om dessa händelser. En del människor kanske inte ens minns hur det var, utan upplever ett odefinierbart dåligt mående i vuxen ålder. En del kan hantera detta genom att arbeta mycket, att fly ifrån obehagliga känslor genom att vara framgångsrika utåt trots att de ständigt upplever ett obehag inuti dem själva. Andra kan försöka hantera detta genom överkonsumtion av alkohol eller ständigt nya relationer som i slutänden inte fungerar.

I en fortsatt behandling finns flera metoder att använda sig av. Vid trauma som härstammar längre tillbaka är i första hand samtalsbehandling ett bra sätt att använda sig av, med fokus på dels förstå mekanismerna hur traumatiska händelser kan påverka individen, samt att generellt få prata om dessa. Ofta upplever individen skuld och anklagar sig själv. Då blir skuldavlastning viktigt. Att se trauma ur ett anknytningsperspektiv är en bra modell för att skapa en helhetsförståelse hos individen.

Tekniker som kan användas:

* EMDR

* Mindfulness

* Avslappningsövningar

Det finns idag en nedladdningsbar applikation för Iphone, som heter PTSD-Coach, som har samlat många olika tekniker, tillsammans med fakta och andra användbara verkyg.

/Niko Laine, traumaexpert och psykoterapeut

(Foto: Lisa Thanner)

Ska man ha sex mot sin vilja?

Har du ett motstånd mot sex? Kommer det vid tanken på sex upp mottankar som ”nej, jag orkar inte”, ”nej, jag måste hänga tvätt” eller ”nej, jag vill inte”?

Har du en känsla av blygsel, genans, pinsamt, skam, panik, rädsla, oro, osäkerhet, äckel, avsky, skuld, irritation eller anat under sexakten eller inför tanken på sex?

Frågan är då; hjälper det att ha sex mot sin vilja?

Svarar du ”ja” på dessa två frågor så kan det vara bra att ha sex fast känslorna och tankarna säger att du ska undvika det.
1. Vill du kunna ha sex?
2. Skulle du vilja känna att du verkligen vill ha sex?

När jobbiga känslor och nej-tankar kommer och ställer till problem så är det bra att använda Gör-tvärtom-metoden i kombination med Bilfärden och Willingness. Dessa metoder finns beskrivna i Egils bok Hemligheten. Det fungerar också bra att använda sig av verktyget Expansion, som beskrivs i boken Lyckofällan av Russ Harris på s.129 eller en kombination av decentrering och expansion, som det står utförligt om på s.138 i Egils andra bok Den mörka hemligheten.

Ett exempel på det sistnämnda, decentrering blandad med expansion, är att göra såhär:

1. Stanna upp och bli medveten om vad du tänker
2. Undersök vilka känslor som är kopplade till just dessa tankar
3. Känn efter var i kroppen dessa känslor sitter
4. Säg till dig själv: ”Tack mitt omedvetna för att du påminde mig om den tanken/känslan från mitt förflutna”

/Charlotte Makboul, sexolog

(Foto: Lisa Thanner)