7_ggr_metoden_Jackie_par_2

 
När par kommer i relationskriser behövs en strukturerad behandling för att ändra dysfunktionella mönster. Därför har Egil utvecklat 7 ggr-metoden som är en parterapi på 7 sessioner som dels ska ge paret ny förståelse för varandra dels ge dem båda konkreta verktyg att kunna hantera framtida problem.

När problem uppstår i relationer kommer dessa ofta i uttryck i samlivet. Samlivet kan bli som en spegel av relationen. Därför består 2 av de 7 sessionerna av samtal med sexolog. Terapeut och sexolog arbetar utifrån gemensam teoretisk ram som grundar sig i Anknytningsteorin och Acceptance Commitment Therapy, ACT.

7 ggr-metoden utförs endast på Sthlms-mottagningen.

Såhär ser upplägget ut för de 7 sessionerna.

Samtal 1

 • Kartläggning av problem
 • Val av ett problemområde
 • Mini-föreläsning kring anknytningsteori
 • Anknytningstest

 

Samtal 2

 • Genomgång av test
 • Integrering av test med parets problemområde
 • Skapande av parspecifika verktyg
 • Hemuppgift

 

Samtal 3

 • Undersökande av vidmakthållande beteenden.
 • Konsekvens analys.
 • Utveckling av nya strategier.
 • Hemuppgift.

 

Samtal 4

 • Sexolog
 • Inventera sexlivet och väcka frågor
 • Är ni trygga med varandra att ta för er sexuellt? När det gäller initiativ, guida den andre? Om inte, hur kan ni skapa en trygg bas för er att kunna utvecklas sexuellt på ett avslappnat sätt? Vad behöver ni?
 • Hemuppgift

 

Samtal 5

 • Sexolog
 • Vilka motiv har ni till att ha sex? Om motiv som har med otrygg anknytning att göra, hur få dessa behov tillfredsställda på annat sätt för att kunna njuta mer fysiskt och okomplicerat av sex?

 

Samtal 6

 • Åter till ursprungsproblemen
 • Vad speglade valda problem
 • Koppling mellan anknytningsstilar och problem
 • Integrering av strategier som löpt parallellt
 • Vardag och samliv
 • Val av framtida strategier

 

Samtal 7 – Commitment

 • Ömsesidig överenskommelse under specificerad tid

 

7 ggr-metoden utförs endast på Sthlms-mottagningen.

 

Ett exempel: Johan & Anna

Johan och Anna har varit ihop i 10 år, de har två barn tillsammans. Orsaken att paret söker hjälp är att de inte längre kan kommunicera. Det blir bråk om allt och de har svårt att planera framåt. Båda känner att de håller på att glida ifrån varandra.

# Första samtalet
Johan upplever att Anna aldrig tid för honom. Anna i sin tur upplever Johan som krävande och osjälvständig. Anna beskriver att Johan alltid varit sådan men att hans osjälvständighet har förvärrats. Hon berättar vidare om hur hon räddade Johan ur en dålig relation – som så småningom ledde vidare till deras relation. Johan beskriver Anna som känslokall helt utan empati och med intresse enbart för sitt jobb. Paret väljer en situation som besvärar dem bägge. Situationen är när Anna kommer hem från sina tjänsteresor. Dessa situationer leder alltid till konflikt.
Paret gör var sitt anknytningstest.

# Andra samtalet
Testet visar på att Johan har en tydlig ambivalent anknytning (Johans pappa hade alkoholproblem, föräldrarna var frånskilda och vid ett flertal tillfällen när Johan är liten fick han ta hand om pappan när denne var för berusad). Anna är undvikande (kommer från en familj där endast prestationer räknas).
Vad händer då i situationen när Anna kommer hem från tjänsteresan? Anna är naturligtvis trött efter alla möten och flygresa och längtar bara hem för att få vila och att umgås med barnen: ”Att bara lägga sig i soffan”. Johan har i sin tur längtat efter Anna. Under dagen har han städat hela huset, köpt blommor till matbordet och bäddat rent i sängen. När Anna kommer in genom dörren kommer barnen rusande och Anna följer med dem till deras rum för att titta på teckningar de har gjort i skolan. Johan känner sig helt förkrossad. När Anna kommer tillbaka sitter Johan framför Tv:en helt tyst och säger inte ett ord. När Anna försöker att fråga Johan hur veckan har varit möts hon av iskall kyla.
Så småningom urartar en diskussion om vem som skall köra barnen på en aktivitet nästkommande dag. Genom att integrera parets anknytningsmönster till parets situation, uppstår en ny kunskap.

Paret får till uppgift att göra följande: nästa gång Anna kommer hem från en tjänsteresa skall Johan ta ett steg bakåt och Anna ett steg framåt.
Det innebär att Johan skall göra i ordning hemmet som han brukar, men inte bara för Annas skull utan också för sin egen. Ge Anna utrymme att återhämta sig. Följa med Anna och barnen och titta på teckningarna. Hålla i medvetande att Anna är trött efter en lång vecka och agera utifrån det. Ha en egen agenda på vad han skulle göra en sådan kväll om han var ensam med barnen hemma.
Annas uppgift blir att möta upp Johan när hon kommer hem. Uttrycka vad skönt det är att vara hemma igen, ge Johan en stund innan hon följer barnen. Vara mera fysisk, krama om Johan. Vara observant på förändringar i hemmet och utrycka det hon ser.

# Tredje samtalet
Paret har genomfört uppgiften. Anna somnar i soffan och Johan går ut och avslutar ett arbete på huset som han håller på med. När Anna vaknar går hon ut och tittar på vad Johan håller på med. Kvällen blir lugn och harmonisk. Båda utrycker: tänk om vi skulle kunna ha det så här jämt.

Vilka beteenden underhåller dessa mönster?
Johan: Att vara krävande. Att spela sårad, att inte ha några egna aktiviteter när Anna är nära.
Anna: Att undvika Johan fysiskt, att inte begränsa sitt jobb, att inte vara observant,
Att genom konsekvensanalys se hur dessa beteenden påverkar relationen på kort sikt och på lång sikt.
Ny hemuppgift som bygger vidare på att Johan tar ett steg bakåt och Anna ett steg framåt.

# Samtal fyra & fem : sexolog
Johan och Annas sexliv var väldigt aktivt i inledningen av relationen. Anna tog inte bara hand om Johan mentalt efter hans dåliga relation, utan även sexuellt. Johan längtar efter forna dagar. Johan är besviken på att Anna att hon inte vill ha mera sex. Paret har sex två gånger i veckan. Johan vill ha sex varje dag. När Johan inte får som han vill demonstrerar han det genom att sura och bli som en vädjande cockerspaniel. Johan blir också krävande på vilka kläder Anna skall ha på sig. Han vill att Anna skall klä sig sexigt och visar tydligt sitt missnöje om hon inte gör det.

Anna känner sig kvävd. Ställer många gånger upp för att slippa bråk. Försöker på alla sätt undvika att sända sexuella signaler. Försöker på olika sätt skyla sin kropp, klär sig i overall när hon är hemma. Går och lägger sig tidigt. Undviker att prata om teman som kan ha med sex att göra.

Undersöka vilka motiv de båda har till att vilja ha sex.
Under samtalet framkommer det att: Johans motiv är att få bekräftelse på att Anna fortfarande vill vara nära honom. Det ser ut som att han bara har stor sexuell lust till Anna, men efterson han reagerar så starkt kränkt på hennes sexuella avvisanden, tyder det på att hans motiv är mer än fysisk lust. Han blir så förkrossad att han för att försvara sig måste markera avståndet till Anna genom att bli tyst och sur.

Annas motiv till sex är att reglera Johans ångest som väcks när han inte får vara sexuellt nära Anna och att på så sätt få lugn i relationen och i huset. Hon har inte en egen fysisk sexlust vilket kan bero på att hon är otrygg-undvikande och rädd för närhet. Hennes kropp och sexlust följer hennes ovilja och otrygghet med närhet till Johan.
I början av relationen ville Anna ha mera sex. Då var de inte lika känslomässigt nära som nu och kanske hade Anna motiv i början att få Johan på kroken?

Deras anknytningsmönster triggar varandras reaktioner: Annas undvikande triggar Johans behov av bekräftelse sexuellt, vilket pressar Anna att trycka ner sexlusten ännu mera vilket i sin tur triggar Johan att avvisa Anna – och så fortsätter spiralen nedåt dag för dag.

När de får förståelse för varandras anknytningsproblematik underlättar det i den sexuella relationen när de förstår, att deras beteende inte är riktat mot den andre, utan är ett mönster som de skapat för att försvara sig mot rädsla för närhet och rädsla för att bli lämnad.

Varsin situationsanalys på sexsituationen STKB med alternativa tankar och känslor, och sätt att hantera detta för att belysa dysfunktionerna i deras sexliv samt en lösning. För Anna skulle det se ut så här:

SITUATION
Johan tar initiativ till sex
TANKE
Åh nej, jag vill inte!
Vad jobbigt!
KÄNSLA
Avstängd lust.
Rädsla.
BETEENDE
Har sex för Johans skull.
SITUATION
Johan tar initiativ till sex
TANKE
Ja, det skulle vara skönt med sex och närhet Han är en bra människa och jag kan lita på honom. Jag vågar slappna av och gå nära.
KÄNSLA
Lust. Glädje.
BETEENDE
Har sex för sin egen skull och för närheten till Johan.

Det Anna gjort hittills är att bestämma sig för att ändra sitt beteende men med samma tankar och känslor som innan. Om de jobbar på sin relation och väljer att belysa tankar som ger sköna känslor så kan beteendet ändras naturligt.

Hemuppgift: Johan ska hitta andra sätt än sex att få bekräftelse på Annas kärlek så deras sexliv separeras från den bördan att reglera Johans känslor. ACT tanke- och känslohantering. Annas motiv behöver flyttas från Johan tillbaka till henne så att hennes sexualitet utgår från hennes njutning och längtan till närhet med Johan. Mindfulness för att kunna slappna av och gå in i vad kroppen upplever i nuet sexuellt.
Båda behöver tänka på att bygga upp och förvalta tryggheten i relationen.

# Sjätte samtalet
Åter till ursprungsproblemet. När paret idag ser på situationen när Anna kommer hem från tjänsteresor skrattar båda lite förläget. Paret ser tydligt kopplingen vad som händer när Anna kommer hem och vad som händer i samlivet. Anna berättar att hon vid flera tillfällen den sista veckan känt en attraktion när hon sett Johan arbeta med saker på huset. Johan har också förstått att om han backar kommer inte Anna att försvinna, utan kommer närmare.
Tack vare att bägge nu förstår varandras anknytning kan de diskutera vanans bakgrunder utifrån ett nytt perspektiv, och toleransen har ökat inför varandras behov. Eller som Johan utryckte det: ”Det känns inte så personligt längre nu när Anna är trött”. Båda är medvetna om att man lätt skulle kunna halka tillbaka i gamla hjulspår. Därför har paret själva bestämt att man varje söndag kl 22.00 när barnen sover, ska gå igenom veckan som varit och se om det funnits situationer som har uppstått som de kunde ha löst på ett annat sätt. Som hjälp kommer man att använda sig av SKBT-protokoll om det behövs. Paret har också börjat träna mindfulness tillsammans. Bägge upplever att sexet blivit annorlunda nu jämfört med tidigare.

# Sjunde samtalet
Återigen sammanfattar paret sin nyvunna kunskap. Därefter är det dags att göra ett commitment som skall gälla i två månader. Johan och Anna får varsitt papper där de under 20 minuter skall skriva ned vilka förändringar de själv är villiga att göra för att förbättra relationen utifrån de kunskaper de fått från terapin. När det är klart läser Johan upp sitt commitment för Anna och Anna läser upp sitt för Johan.
Återstår för de båda att signera varandras löften. Därmed är terapin slut, inga uppföljnings samtal följer. Från och med nu är paret helt ansvariga för sin relation.

Copyright Egil Linge 2009-2017