Har du ett motstånd mot sex? Kommer det vid tanken på sex upp mottankar som ”nej, jag orkar inte”, ”nej, jag måste hänga tvätt” eller ”nej, jag vill inte”?

Har du en känsla av blygsel, genans, pinsamt, skam, panik, rädsla, oro, osäkerhet, äckel, avsky, skuld, irritation eller anat under sexakten eller inför tanken på sex?

Frågan är då; hjälper det att ha sex mot sin vilja?

Svarar du ”ja” på dessa två frågor så kan det vara bra att ha sex fast känslorna och tankarna säger att du ska undvika det.
1. Vill du kunna ha sex?
2. Skulle du vilja känna att du verkligen vill ha sex?

När jobbiga känslor och nej-tankar kommer och ställer till problem så är det bra att använda Gör-tvärtom-metoden i kombination med Bilfärden och Willingness. Dessa metoder finns beskrivna i Egils bok Hemligheten. Det fungerar också bra att använda sig av verktyget Expansion, som beskrivs i boken Lyckofällan av Russ Harris på s.129 eller en kombination av decentrering och expansion, som det står utförligt om på s.138 i Egils andra bok Den mörka hemligheten.

Ett exempel på det sistnämnda, decentrering blandad med expansion, är att göra såhär:

1. Stanna upp och bli medveten om vad du tänker
2. Undersök vilka känslor som är kopplade till just dessa tankar
3. Känn efter var i kroppen dessa känslor sitter
4. Säg till dig själv: ”Tack mitt omedvetna för att du påminde mig om den tanken/känslan från mitt förflutna”

/Charlotte Makboul, sexolog

(Foto: Lisa Thanner)